Thursday, 14 March 2013

Penulis Buku U Are The Best di GIMG

Dr Shafie Md Amin al-Muqri telah datang ke Jabatan Buku GIMG untuk melihat hasil percetakan dan penulisan beliau iaitu buku yang bertajuk YOU ARE THE BEST - KAMU UMAT TERBAIK. Buku ini merupakan salah satu manual pengurusan kehidupan dan pengurusan organisasi berlandaskan al-Quran.

Dr Shafie Md Amin al-Muqri

Dr Shafie mahu pembaca mengenali dan memahami
isi kandung al-Quran

Saat pertama You Are The Best berada di tangan Dr Shafie Md Amin
bersama dengan Pengarah Jabatan Buku, Hj Zakaria Sungib.


No comments:

Post a Comment